Anmälningstiden har gått ut

Tyvärr har anmälningstiden passerats.

STVF-logotyp

Kurs Auktoriserad rörinspektör nr 30: Mark

Tisdag 14 juni – torsdag 16 juni, 2022 på Fagerudd konferens i Enköping

Utbildning med syfte att göra rörinspektören till en yrkeskategori som klarar all inspektion oavsett var inspektionen sker. Med över 400 utbildade operatörer har vi kommit långt på den vägen.

Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.

Från och med 2012 delas utbildningen och auktorisationen upp i två separata delar.

En kurs och auktorisation inriktad på markförlagda ledningar kallad Mark och en kurs och auktorisation för inspektion av ledningar i huskropp, kallad Fastighet.

Ur innehållet

 • Syften med rörinspektion
 • Genomgång av bygg- och installationstekniska begrepp
 • Förfrågningsunderlag, anbud, kontrakt
 • Genomgång av vissa entreprenadförpliktelser
 • Högtrycksspolning - rengörning av ledning
 • Systemuppbyggnad
 • Ritningsläsning
 • Inspektionsrapporten, förarbeten
 • Renoveringsmetoder
 • Rapportering för P122 samt genomgång av P122 Mark
 • Lutningsmätning P122 och P91

Teoretiska pass varvas med grupparbeten. Kursen avslutas med kunskapskontroll.

Minst godkänt resultat vid kunskapskontroll, inlämnat intyg gällande arbetslivserfarenhet samt medlemskap i SSTT krävs för utfärdande av auktorisation efter genomgången kurs. Auktorisation intygas via ett intyg i pappersformat samt registrering av behörighet i ID06 system.

Förkunskaper

 • Ett år i branschen (Intyg krävs inför utfärdande av auktorisation)
 • Relevant kunskap om den tekniska utrustning som används
 • Anställd/arbetar på företag som är medlem i STVF/SSTT - Personligt medlemskap i SSTT krävs vid auktorisering
 • Du behöver ha med dig egen laptop till kurstillfället
 • Om du tidigare, nyligen, har deltagit samt skrivit godkänt prov på vår kurs Auktoriserad rörinspektör Fastighet, behöver du ej deltaga dag 1 på detta kurstillfälle.

Kontaktperson

kontakt@stvf.se (STVFs kansli)


Tid

Tisdag 14 juni – torsdag 16 juni, 2022

Pris

Kurs 22 500:- (ex. moms)
Kost och logi 5 900:- (ex. moms)

Extra logi natt före kursstart kan bokas via föreningens kansli

Övrig information

Du behöver ha med dig egen laptop till kurstillfället, då provet genomförs digitalt

ID06-logotyp

Anmälningstiden har gått ut

Tyvärr har anmälningstiden passerats.